Γίνε εθελοντής

Αν…

  • μπορείς να προσφέρεις μαθήματα ή να βοηθήσεις στις γραμματειακές ανάγκες του Σχολείου Αλληλεγγύης.
  • πιστεύεις στο δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευση, την παιδεία ως κοινό αγαθό και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.
  • θέλεις να γίνεις μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας, να συνθέσεις, να δοκιμάσεις έναν δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο λειτουργίας.
  • πιστεύεις στη δύναμη της «συνάντησης» και ενεργοποίησης των ανθρώπων της γειτονιάς.

Δήλωσε συμμετοχή εδώ!

 

Advertisement